חזון

מקדמת דנא התאפיינה החברה היהודית במחלוקות ובפילוגים לרב. אלא שדווקא מחלוקות אלו היוו לעתים קרובות קרקע פורייה לפריחה תרבותית ומחשבתית שהעמיקה את השיח הציבורי.

מלחמת התרבות האופפת אותנו לאחרונה יכולה אף היא להפוך לגורם מפרה ורב משמעות לדורות. חשיבותן של המחלוקות שנתגלעו לאחרונה בחברתנו הן ראשונות במעלה, שכן הן  נוגעות לשורש הווייתנו כאזרחים החיים במדינה יהודית. ואולם, שלא כיאה למחלוקות מסוג זה, נראה כי השיח הציבורי סביבן מתנהל לרב בצורה רדודה, מתלהמת ומוכתבת ע"י קיצונים.

אנו מאמינים כי מחלוקות אלו הן, ביסודן, "מחלוקות לשם שמיים", ומקומם הטבעי הוא בראש ובראשונה בבית המדרש. בהתאם לכך, מפגישה עמותת "פלוגתא" בעלי פלוגתא מעולמות רוח ותרבות מקוטבים, ללימוד משותף סביב סוגיות היסוד שמפלגות את החברה הישראלית: השוויון בנטל, יחסי דת ומדינה, מעמד האישה ועוד. מטרת הפעילות לייצר לימוד עומק הבוחן סוגיות אלו ממקורותיהם באמצעות מפגשי לימוד בין-אישיים במתכונת של חברותא. מפגשים אלו יחייבו כל צד בפלוגתא להבין ולגבש טוב יותר את עמדתו, מתוך הבנה עמוקה יותר של הצד האחר. חזונה של העמותה לייצר תשתית רעיונית וחברתית שתפרה את השיח הציבורי בנושאי הפלוגתא השונים, ובכך להביא לקידומה הערכי והמוסרי של החברה כחברה היודעת לקיים תרבות של מחלוקות.