פלוגתא באקדמיה

"פלוגתא" במוסדות להשכלה גבוהה

אחד הגורמים המובהקים לחוסר היכולת לפתח שפה משותפת בציבור הישראלי, שפה שתאפשר ניהול נכון של מחלוקות, נובע מהפער בין החינוך הישיבתי- תורני שעל ברכיו מתחנך המגזר החרדי, לבין החינוך האקדמי שעל בסיסו בנויה רב מערכת החינוך הממלכתית.

פלוגתא רואה צורך וערך חשובים ביצירת דרכים משתלבות בין העולם האקדמי לעולם הישיבתי. אנו מאמינים שיצירת בתי מדרש שיאפשרו תהליכי בירור משותף של הפערים והמחלוקות הנובעים מעולם הערכים השונה מהווה תנאי הכרחי ליצירת פתרונות משמעותיים וארוכי טווח שיאפשרו המשך של מרקם חיים משותפים.
תהליך ההשתלבות של סטודנטים חרדים באקדמיה, מהווה פתח ליצירת דיאלוג בין העולם האקדמי לעולם החרדי, אולם תהליך זה נמצא רק בראשיתו. בכדי להעמיק ולהרחיב תהליך זה יש ליצור אפשרות למפגש משמעותי בין  מנהיגות חינוכית חרדית לבין הסגל האקדמי.

פלוגתא מציעה פעילות בשלושה אפיקים במוסדות להשכלה גבוהה. כל אפיק עומד בפני עצמו, כך שניתן לבחור באחד האפיקים או לשלב ביניהם:

1. בית מדרש בדרג סגל:

לבירור סוגיות המחלוקת שבין עולם הערכים התורני לבין עולם הערכים הדמוקרטי- אקדמי:
יצירת יום עיון או סדרת מפגשי למידה בין סגל בבית ברל לבין דמויות מפתח של מנהיגות חינוכית גברית ונשית מהמגזר החרדי. בית המדרש יפעל תחת חסות נשיא/ת המכללה, ויעסוק בסוגיות המחלוקת סביב המפגש בין עולם הערכים התורני- חרדי לבין עולם הערכים הדמוקרטי- אקדמי. אנשי המפתח מהמגזר החרדי יגיעו מהישובים הסמוכים למוסד האקדמי.

2. בית מדרש בדרג סטודנטיאלי:

יצירת קבוצות קבועות של סטודנטים שיקיימו תהליכי למידה יחד עם אברכים ונשים חרדיות בני ובנות גילם. בשלב ראשון המפגשים יתקיימו בין סטודנטים מהמכללה לבין קבוצה חרדית מחוץ למכללה מהישובים הסמוכים. בהמשך, בהתאם לתהליך בניית האמון תיבדק אפשרות למפגש בין סטודנטים מהמסלול החרדי במכללה לבין סטודנטים מהמסלול הרגיל.

3. אירועי תרבות ורוח:

יצירת אירועי תרבות ורוח הפתוחים בפני כלל ציבור הסטודנטים, כך שיחשפו לתכנית. אירועים אלה נבנים ומופקים ע"י קבוצות הלמידה הקבועות של הסטודנטים, כשהאירוע מהווה מעין תוצר ונקודת שיא של התהליך הבית מדרשי. האירוע יווצר גם תוך שיתוף פעולה עם הסגל האקדמי הנוטל חלק בתכנית ובהשתתפותו.