אודות

"פלוגתא" הוקמה בראשית שנת תשע"ג (2012), ופועלת במתכונת של מיזם חברתי בו ההשתתפות במפגשים היא על בסיס וולונטרי. פלוגתא מצמיחה ומטפחת מנהיגות מקומית במוקדים שונים ברחבי הארץ, מנהיגות המוכנה לקחת אחריות משותפת על הסכסוכים הבין-מגזריים, ולהוביל תהליכי שיח ולימוד בקרב הציבור הרחב.

במהלך השנתיים האחרונות התקיימו במסגרת המיזם יותר מ- 250 מפגשי שיח ולימוד שבהם השתתפו כ- 10,000 משתתפים. המפגשים נערכו בערים שונות והיו בחלקם מפגשים לקהל ייעודי: נבחרי מועצות, אנשי תקשורת, סטודנטים, אברכים, חניכי מכינות קד"צ וכד'. מפגשים אחרים היו פתוחים לקהל הרחב.

המיזם פועל במספר אפיקים:

הצמחת מנהיגות מקומית:

פלוגתא מצמיחה ומטפחת מנהיגות מקומית משולבת ממגזרים שונים, שמוכנה לקחת אחריות משותפת על המחלוקות הזהותיות-פוליטיות, ולהוביל תהליכי שיח ולימוד בקרב הציבור הרחב.

מרכזים קהילתיים:

יצירת מוקדים קבועים למפגשי פלוגתא לקהל רחב בערים בהן חיה אוכלוסייה מגוונת. התכנית עובדת בשיתוף פעולה עם גורמים ארציים ועירוניים להפיכת המרכזים הקהילתיים למוקד המֶרכז מפגשי שיח ולימוד בנושאי המחלוקת הרלבנטיים בעיר. במקביל מפעילה התכנית רכזים מקומיים שתפקידם לסייע בגיוס ציבורי התושבים השונים למפגשים.

דרכים משתלבות – בתי מדרש במוסדות להשכלה גבוהה:

תכנית המעודדת יצירת דרכים משתלבות בין העולם האקדמי לעולם הישיבתי.

אחד מגורמי הפערים החברתיים-תרבותיים בין החברה החרדית לחברה החילונית נובע מהפער בין החינוך הישיבתי לבין החינוך הממלכתי המוכוון אקדמית. לפיכך פועלת פלוגתא במוסדות להשכלה גבוהה, ע"מ להפגיש לסדרות לימוד אנשי סגל וסטודנטים עם עמיתיהם בחברה החרדית.

תהליכי עומק עם סוכני שינוי:

סדרות של מפגשי שיח ולימוד בין קבוצות שונות של פעילים חברתיים  שנמצאים במסגרות שונות.סדרות אלו כוללות תהליך מונחה שמטרתו לסייע למשתתפים לברר ולהעמיק את עמדותיהם בנושאים המפלגים את החברה הישראלית, ובו בזמן להעמיק את ההכרות והקשר בין המשתתפים השונים. מעבר למפגשי השיח והלימוד במתכונת הבית מדרשית, התכנית מעודדת את המשתתפים ליצירת מרחב לאירועים ויוזמות משותפות. הסדרה מובלת בהנחייה משותפת של שני מנחים ממגזרים שונים.

שינוי השיח התקשורתי:

פעולות לשנוי השיח התקשורתי והחברתי בנושאי מחלוקת משיח מתלהם ורדוד לשיח עקרוני המקדם בירור חזון. לצורך כך יוזמת התכנית מפגשים של קבוצות עיתונאיים לדיון ולימוד רפלקטיבי על תפקידם כמעצבים ומשפיעים על דעת הקהל הציבורית. כמו כן התכנית יוזמת במה לשיח עקרוני ברשת החברתית (פייסבוק) ובערוצי התקשורת השונים. כיום יש לפלוגתא דף פייסבוק המכיל למעלה מ- 12,000 שותפים קבועים, והוא מגיע לתפוצה של כחצי מליון משתמשים.